UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection Việt Ngữ - Theredteam.vn

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection Việt Ngữ - Việt Hóa


Thông tin chung:
Phiên bản: 1.0 Trạng thái: Đã hoàn thành
Nhân sự:
Dịch giả:
Vũ Long
Binvn
Đức Khánh
YOUNG KING

Kỹ thuật:
Dante
Binvn
Hướng dẫn cài đặt:
Coming soon!
Donate:
Dự án sẽ được phát hành sớm vào ngày 25/11 cho Donator! Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

Drive