The Outlast Trials Việt Hóa - Theredteam.vn

Hướng dẫn cài đặt Việt Hóa


Thông tin chung:
Phiên bản: Steam Trạng thái: Đã hoàn thành
Nhân sự:
Dịch giả:
Grimnibal
Mia
Mei
Lam
Thiện Thanh

Kỹ thuật:
Shin X Bin

Kiểm duyệt:
Grimnibal
Lam

Hướng dẫn cài đặt:
Pass giải nén: Theredteam.vn
Hãy xem video hướng dẫn cài đặt được đính kèm phía trên.
Donate:
Nếu thấy bản dịch hay, hãy ủng hộ dịch giả cốc cà phê hay bát phở tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive