The Medium Việt Ngữ - Theredteam.vn

The Medium Việt Ngữ

Thông tin chung:
Phiên bản: 1.2 Ngày phát hành: 11/09/2022
Nhân sự:
Dịch giả:
Lê Minh

Kỹ thuật:
Shin G
Hướng dẫn cài đặt:
- Mở exe chọn đường dẫn vào thư mục game, sau đó nhấn Cài Đặt.
- Mật khẩu giải nén: Theredteam.vn
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive