Ravenous Devils Việt Ngữ - Theredteam.vn

Ravenous Devils Việt Ngữ

Thông tin chung:
Phiên bản: 1.0 Tiến độ: 100%
Nhân sự:
Dịch giả:
Quỳnh Phạm

Kỹ thuật:
Shin G
Hướng dẫn cài đặt:
Chọn đường dẫn tới thư mục game và ấn extract.
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive