Paper Dolls: Original / 纸人 Việt Ngữ - Theredteam.vn

Paper Dolls: Original / 纸人 Việt Ngữ

Thông tin chung:
Phiên bản: collection Tiến độ: 100%
Nhân sự:
Dịch giả:
Shin G (p1) - Lục Thần Ca (p2)

Kỹ thuật:
The Red Team
Hướng dẫn cài đặt:
Mở đúng phiên bản và chọn đường dẫn đến folder game.
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive