Paper Dolls: Original / 纸人 Việt Ngữ - Theredteam.vn

Paper Dolls: Original / 纸人 Việt Ngữ

Thông tin chung:
Phiên bản: Steam, Nintendo Switch (Hack) Tiến độ: 100% Lượt tải: 174
Thông tin chi tiết về game:
Thông tin chi tiết về lối chơi, cốt truyện Paper Dolls: Original / 纸人, hãy tham khảo: Tại đây
Nhân sự:
Dịch giả:
Shin G (p1) - Lục Thần Ca (p2)

Kỹ thuật:
The Red Team
Hướng dẫn cài đặt:
- Mở đúng phiên bản và chọn đường dẫn đến folder game.
- Đối với bản Switch có hướng dẫn kèm theo, giải nén ra là thấy.
- Mật khẩu giải nén: Theredteam.vn
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive

Nintendo Switch (Hack)
Bình luận:

THE RED TEAM THE RED TEAM
.