Farthest Frontier Việt Ngữ

Farthest Frontier Việt Ngữ

Thông tin chung:
Phiên bản: 0.8.0 Ngày phát hành: 21/11/2022
Nhân sự:
Dịch giả:
Shin G

Kỹ thuật:
Shin G
Hướng dẫn cài đặt:
- File hiện tại tương thích với phiên bản 0.8.0.
- Mở exe chọn đường dẫn vào thư mục game, sau đó nhấn Cài Đặt.
- Mật khẩu giải nén: Theredteam.vn
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive