Dying Light 2 Việt Hóa - Theredteam.vn

Dying Light 2 Việt Hóa

Thông tin chung:
Tiến độ: 20% Ngày phát hành: Đang cập nhật
Nhân sự:
Dịch giả:
The Red Team

Kỹ thuật:
The Red Team
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.