Donate The Red TeamThông Tin Donate

Chú ý!
Mỗi đóng góp của các bạn góp phần giúp dịch giả chúng tôi có động lực để đẩy nhanh các bản Việt hóa tới tay các bạn!

Thông tin chuyển khoản:
Các bạn hãy quét mã QR và nhập thông tin chuyển khoản: "Tên Game" + "Tên Discord" của bạn, VD: discord bạn tên Vy, donate cyberpunk => Cyberpunk Vy sau đó hãy gửi vào discord tại đây (Kênh nhận role), để nhận role thành viên trải nghiệm trước nếu có dự án trọng điểm.
.