Tải Việt Hóa Dark Soul Remastered Hoàn Chỉnh Miễn Phí - Theredteam.vn

Dark Soul Remastered - Việt Ngữ

Thông tin chung:
Phiên bản: 1.1 Tiến độ: 100%
Nhân sự:
Dịch giả:
Nguyễn Kim - Khắc Duy

Kỹ thuật:
Nguyễn Kim
Hướng dẫn cài đặt:
- Mật khẩu giải nén: Theredteam.vn (Chữ T đầu tiên viết hoa).
- Chạy file "DSR_TheRedTeam.exe", chọn đường dẫn đến thư mục game, nhấn Cài Đặt.
Donate:
Vui lòng xem hướng dẫn donate tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive