Đại Mạc Đao Phong Việt Hóa

Đại Mạc Đao Phong Việt Hóa

Thông tin chung:
Phiên bản: 1.0 Ngày phát hành: 24/01/2023
Nhân sự:
Dịch giả:
Trực Nguyễn, Huỳnh Thái, Việt Hoàng, Thiên Mệnh, Minh Duyên.

Kỹ thuật:
Shin G, Trực Nguyễn.

Cố vấn - Hỗ trợ:
Tuấn Long, Dũng
Hướng dẫn cài đặt:
- Mật khẩu giải nén: Theredteam.vn
- Mở exe chọn đường dẫn vào thư mục game (steamapps\common\DesertLegend), bản crack thì dẫn tới chỗ đã cài, sau đó nhấn Cài Đặt.
- Sau khi cài xong thì vào game và bật mod tiếng Việt lên theo hướng dẫn tại đây.
Donate:
Nếu thấy bản dịch hay, hãy ủng hộ dịch giả theo hướng dẫn tại đây.
Tải xuống:

FShare

Drive