Cyberpunk 2077 Việt Ngữ PS4 - Theredteam.vn

Cyberpunk 2077 Việt Ngữ PS4


Thông tin chung:
Phiên bản: Playstation 4 (Hack) Trạng thái: Đã hoàn thành
Nhân sự:
Dịch giả:
Quỳnh Phạm
Lê Minh
Helidtor
Anh Khoa
MrBanana
Henry Varro
Khang Điệp
A Chu

Kỹ thuật:
Nguyễn Kim
Huy Đặng
Shin G
Redshop

Kiểm duyệt:
Huy Đặng
Grimnibal
MrBanana
Huỳnh Lưu
Hiếu Nghĩa
Shin G

Kỹ thuật PS4:
Mia
Hướng dẫn cài đặt:
- Pass giải nén: Theredteam.vn
+ Đúng bản CUSA16596 – USA (v1.61).
+ Cài Cyberpunk.2077_CUSA16596_v1.61_FullGame_[7.50]_OPOISSO893.pkg.
+ Cài Cyberpunk.2077_CUSA16596_v1.61_OptionalFix_[7.50]_OPOISSO893.pkg.
+ Cài VietHoaTRT_Cyberpunk.pkg.
+ Không muốn dùng việt hóa nữa thì cài Backup_Cyperpunk.pkg kèm theo.
Donate:
Nếu thấy bản dịch hay, hãy ủng hộ dịch giả cốc cà phê hay bát phở tại đây.
Tải xuống:

Playstation 4 (Hack)